País Valencià. Present i futur

18,00

Gustau Muñoz i Vicent Olmos (eds.)
Editorial Afers

Pels autors i els temes, per la manera d’abordar-los, els lectors hi trobaran una aproximació plural i representativa als temes clau que ens han de preocupar, feta sine ira et studio, però amb una dosi de passió mesurada que no passarà desapercebuda.

Descripción

De tant en tant cal prendre perspectiva i analitzar a fons els aspectes centrals, estructuradors, aquells que defeneixen una societat. EL País Valencià perd posicions relatives -en termes econòmics i d’indicadors de benestar- a escala estatal i es manté estancat en nivells baixos al si de la Unió Europea. Registra, a més, una acusada desestructuració interna, una preocupant feblesa pel que fa a cohesió social i territorial. I en raó d’esquinçaments ideològics impropis i la impossibilitat d’assolir consensos transversals amplis en una època de polarització, és una societat sense projecte.

Sense un projecte clar acceptat i assumit per la inmensa majoria. Són moltes les qüestions que es plantegen en aquestes en aquestes pàgines: lèstat actual i el futur de la llengua, la variable territorial i les comarques, els perfils d’una realitat social multiforme i  complexa, l’economia valenciana i les seues possibilitats, la nova cultura del territori i el medi ambient, Alacant dins del relat de país, la inserció en el marc més ampli determinat per la llengua compartida amb Catalunya i les Illes Balears, els laberints polítics i ideològics de l’Espanya actual, l’eix Barcelona-València, l’ecosistema comunicatiu, la cultura i les seues apories, la literatura en català.

 

Afinidades