La cultura anarquista a Catalunya

18,00

Ferran Aisa
Ediciòns de 1984

Ferran Aisa, amb La cultura anarquista a Catalunya, s’endinsa en el moment més important de l’anarquisme. I ho fa analitzant la construcció de la cultura llibertària en el si del proletariat català i seguint la vida social i quotidiana dels obrers i el seu entusiasme revolucionari. A l’estudi queda palesa la lluita per la cultura d’una generació d’homes i de dones que volien viure la utopia, dia a dia, sense esperar el “manà” de la revolució. El llibre recull l’esperit de la Barcelona, rosa de foc, que tant va influir en el proletariat ibèric del primer terç del segle XX.

Descripción

La ideologia anarquista basada en l’acció directa, el federalisme, la solidaritat i el recolzament mutu quallarà en una gran part de la societat catalana. Els anarquistes no deixaven res al marge, i així podem esbrinar com s’organitzen en grups d’afinitat de tipus naturista, esperantista, espiritista, pacifista, ateu, individualista, neomalthusià i sindicalista. El pensament filosòfics és present en l’obra i en l’acció dels llibertaris que pregonen el retorn a la natura, al frugal i paradisíac jardí de l’acràcia, anticipant-se en molts anys als actuals ecologistes: són partidaris de l’agricultura biològica, del vegetarianisme, de la medicina naturista, de l’amor lliure, del nudisme…

Els llibertaris seran uns gran difusors de la seva filosofia i encetaran campanyes contra l’analfabetisme i a favor de l’educació i la cultura per a tothom. I això ho duran a terme a través del comportament ètic, del teatre, de la literatura, de l’art i dels ateneus llibertaris, les cooperatives i les escoles racionalistes. Davant la propaganda del poder contra l’anarquisme, fomentaran la cultura en tots els àmbits, creant biblioteques, publicacions, editorials, centres socials…

L’última part del llibre aborda l’esclat revolucionari de 1936 i les seves conseqüències polítiques, socials i culturals: el paper de la CNT-FAI, les col•lectivitzacions, les Dones Lliures, la Universitat Popular, el CENU i altres realitzacions llibertàries. Amb aquest treball Ferran Aisa ha aconseguit posar a l’abast de tothom, en un sol volum, tots els corrents del pensament i la cultura llibertaris, amb les seves realitzacions, d’un moviment que va portar fins a les darreres conseqüències la lluita per l’emacipació de la humanitat.

Afinidades