Sóc vertical

20,00

Sylvia Plath
Edicions Proa

Aquesta edició bilingüe, prologada per Montserrat Abelló, inclou els poemes escrits per Plath en els seus anys de plenitud, en total 102 poemes, tots els que es conserven dels escrits per la poeta durant els seus últims tres anys de vida, la seva època més fructífera i poèticament millor, sobretot els dos darrers anys, un cop deslliurada de la “tutela” literària de Ted Hughes.

Disponible para reserva

Descripción

Aquesta edició dels poemes de Sylvia Plath, publicada per primera vegada a Proa l’any 2006 i totalment exhaurida a dia d’avui, obeeix a la necessitat d’oferir, en la seva traducció al català, el millor de l’obra d’aquesta important autora, sens dubte un referent com a poeta i com a feminista.

 

***

The word of a snail on the plate of a leaf?
It is not mine. Do not accept it.
Acetic acid in a sealed tin?
Do not accept it. It is not genuine.
A ring of gold with the sun in it?
Lies. Lies and a grief.
Frost on a leaf, the immaculate
Cauldron, talking and crackling
All to itself on the top of each
Of nine black Alps,
A disturbance in mirrors,
The sea shattering its grey one–
Love, love, my season.

***

La paraula d’un cargol servida en una fulla?
No és meva. No l’acceptis.
Àcid acètic en una llauna precintada?
No l’acceptis. No és genuí.
Un anell d’or amb el sol dins?
Mentides. Mentides i tristesa.
Gebre en una fulla, la immaculada
caldera, que parla i espetega
tota sola al cim de cadascun
dels nous Alps negres.
Desfici pels miralls,
el mirall gris del mar que s’esmicola…
Amor, amor, estació meva.

Afinidades