Josep Llunes i Pujals. Obra teòrica completa. Qüestions socials i altres textos sobre anarquisme col·lectivista

20,00

Jordi Martí Font (ed.)
Descontrol

Josep Llunas i Pujals és un dels més destacats intel·lectuals i militants anarquistes catalans del segle XIX, avui pràcticament desconegut, tot i que durant la seva vida va ser un dels principals teòrics de l’obrerisme anarcocol·lectivista.

Descripción

Josep Llunas i Pujals és un dels més destacats intel·lectuals i militants anarquistes catalans del segle XIX, avui pràcticament desconegut, tot i que durant la seva vida va ser un dels principals teòrics de l’obrerisme anarcocol·lectivista a tot l’Estat, dirigent sindicalista, poeta i alhora periodista i creador del setmanari La Tramontana, una de les publicacions anarquistes més populars del segle xix a l’Estat espanyol escrita íntegrament en català. Per si això fos poc, també va ser un dels primers periodistes esportius de tot l’Estat, gimnasta i treballador de múltiples oficis.

Afinidades